1 ประกาศเลื่อนการกลับบ้านประจำเดือน [เอกสาร] 24 ก.ค.2558  
       
         
         
         
     
         
         
         
         
           
 
 

รำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
ค่ายอบรมนักเรียนใหม่
   

 
         
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เลขที่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
โทร 043-859127 โทรสาร 043-859428 อีเมล์ kanchana_kalasin@hotmail.co.th
www.kanchana.ac.th