1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558   วิชาการ
  [ประกาศ ] [ม.1] [ม.4]    
2 ประกาศผลการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ   วิชาการ  
  ครั้งที่ 17 ชิงโล่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา      
  ขั้นพื้นฐาน(นายกมล รอดคล้าย)      
  [ประกาศ][ระดับประถมศึกษา][ระดับมัธยมศึกษา]      
  หมายเหตุ นักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1-10 ของ      
  ทุกระดับทางโรงเรียนจัดพิธีมอบรางวัลใน      
  วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น.      
  สอบถาม : 085-811-0460(ครูอโศก)      
3
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ[รายละเอียด]
  วิชาการ

    

 

การแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์ ครั้งที่ 15
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ณ ที่ว่าการอำเภอเขาวง
การประเมินโรงเรียน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน