โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24Mig สร้างอัลบั้ม

ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา  
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาแกฃ่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน
วันที่ : 4 2561 : 18:36  767 ครั้ง


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่