โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24Mig สร้างอัลบั้ม

กิจกรรม การประชุมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ครั้งที่ 11  
กิจกรรม การประชุมวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ครั้งที่ 11 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (จำนวน 32 โรงเรียน) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น ผลการนำเสนอโครงงานของนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ และศึกษาดูงานที่สำนักงานองค์การส่งเสริมโคนมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ : 12 2562 : 14:04  397 ครั้ง


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่