โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

 


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (4  2563 || อ่าน : 698 ) 735.5 KBs 698
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (8  2563 || อ่าน : 1513 ) 0 Bytes 1513
 เอกสารรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (27  2563 || อ่าน : 1790 ) 766.73 KBs 1790
 คู่มือครู ว่าด้วยการพรรณนางาน (4  2563 || อ่าน : 1816 ) 355.7 KBs 1816
 สารสนเทศโรงเรียน ปี 2561 (17  2562 || อ่าน : 1759 ) 330.68 KBs 1759
 ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (17  2562 || อ่าน : 1753 ) 1.29 MBs 1753
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (2  2562 || อ่าน : 1716 ) 743 KBs 1716
 จำนวนนักเรียน (24  2562 || อ่าน : 1707 ) 56.5 KBs 1707
 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (24  2562 || อ่าน : 1661 ) 186.59 KBs 1661
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (24  2562 || อ่าน : 1698 ) 715.5 KBs 1698
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (24  2562 || อ่าน : 1649 ) 645 KBs 1649
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  (9  2562 || อ่าน : 1447 ) 38.47 KBs 1447
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  (9  2562 || อ่าน : 1505 ) 100.35 KBs 1505
 ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (9  2562 || อ่าน : 1715 ) 10.29 MBs 1715
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ Gifted ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 1631 ) 920.95 KBs 1631
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนปกติ ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 1590 ) 1.34 MBs 1590
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนดนตรี ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 1571 ) 1.79 MBs 1571
 งบหน้าค่าใช้จ่าย ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 1471 ) 468.24 KBs 1471
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (13  2562 || อ่าน : 1440 ) 2.19 MBs 1440
 รายงานผลการสอบ ONET, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียยนและรายงานการศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.3,ม.6 ปีการศึกษา2560 (21  2561 || อ่าน : 1654 ) 125.3 KBs 1654


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่