โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

 


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (4  2563 || อ่าน : 174 ) 735.5 KBs 174
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (8  2563 || อ่าน : 1024 ) 0 Bytes 1024
 เอกสารรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (27  2563 || อ่าน : 1323 ) 766.73 KBs 1323
 คู่มือครู ว่าด้วยการพรรณนางาน (4  2563 || อ่าน : 1288 ) 355.7 KBs 1288
 สารสนเทศโรงเรียน ปี 2561 (17  2562 || อ่าน : 1249 ) 330.68 KBs 1249
 ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (17  2562 || อ่าน : 1238 ) 1.29 MBs 1238
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (2  2562 || อ่าน : 1254 ) 743 KBs 1254
 จำนวนนักเรียน (24  2562 || อ่าน : 1274 ) 56.5 KBs 1274
 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (24  2562 || อ่าน : 1198 ) 186.59 KBs 1198
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (24  2562 || อ่าน : 1223 ) 715.5 KBs 1223
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (24  2562 || อ่าน : 1179 ) 645 KBs 1179
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  (9  2562 || อ่าน : 1092 ) 38.47 KBs 1092
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  (9  2562 || อ่าน : 1115 ) 100.35 KBs 1115
 ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (9  2562 || อ่าน : 1366 ) 10.29 MBs 1366
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ Gifted ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 1299 ) 920.95 KBs 1299
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนปกติ ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 1241 ) 1.34 MBs 1241
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนดนตรี ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 1189 ) 1.79 MBs 1189
 งบหน้าค่าใช้จ่าย ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 1155 ) 468.24 KBs 1155
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (13  2562 || อ่าน : 1108 ) 2.19 MBs 1108
 รายงานผลการสอบ ONET, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียยนและรายงานการศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.3,ม.6 ปีการศึกษา2560 (21  2561 || อ่าน : 1335 ) 125.3 KBs 1335


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่