โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

 


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: 

ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (8  2563 || อ่าน : 104 ) 0 Bytes 104
 เอกสารรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (27  2563 || อ่าน : 703 ) 766.73 KBs 703
 คู่มือครู ว่าด้วยการพรรณนางาน (4  2563 || อ่าน : 397 ) 355.7 KBs 397
 สารสนเทศโรงเรียน ปี 2561 (17  2562 || อ่าน : 424 ) 330.68 KBs 424
 ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (17  2562 || อ่าน : 445 ) 1.29 MBs 445
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (2  2562 || อ่าน : 530 ) 743 KBs 530
 จำนวนนักเรียน (24  2562 || อ่าน : 580 ) 56.5 KBs 580
 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (24  2562 || อ่าน : 563 ) 186.59 KBs 563
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (24  2562 || อ่าน : 550 ) 715.5 KBs 550
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (24  2562 || อ่าน : 570 ) 645 KBs 570
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  (9  2562 || อ่าน : 528 ) 38.47 KBs 528
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  (9  2562 || อ่าน : 549 ) 100.35 KBs 549
 ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (9  2562 || อ่าน : 792 ) 10.29 MBs 792
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ Gifted ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 741 ) 920.95 KBs 741
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนปกติ ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 685 ) 1.34 MBs 685
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนดนตรี ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 662 ) 1.79 MBs 662
 งบหน้าค่าใช้จ่าย ปี 2562 (13  2562 || อ่าน : 610 ) 468.24 KBs 610
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (13  2562 || อ่าน : 569 ) 2.19 MBs 569
 รายงานผลการสอบ ONET, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียยนและรายงานการศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.3,ม.6 ปีการศึกษา2560 (21  2561 || อ่าน : 813 ) 125.3 KBs 813
 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (21  2561 || อ่าน : 770 ) 141.44 KBs 770


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่