โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: เอกสารวิชาการ

 สารสนเทศโรงเรียน ปี 2561

ปก  /datas/ckfinder/file/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.pdf


คำนำ  /datas/ckfinder/file/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B3.pdf

สารบัญ   /datas/ckfinder/file/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D.pdf

บทที่ 1  
/datas/ckfinder/file/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%881%20%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%B861.pdf


บทที่ 2   /datas/ckfinder/file/บทที่ 2(61).pdf


บทที่ 3  /datas/ckfinder/file/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203.pdf

บทที่ 4  /datas/ckfinder/file/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%204.pdf

บทที่  5  /datas/ckfinder/file/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%205.pdf

ภาคผนวก  /datas/ckfinder/file/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81.pdf
 
 17  2562 |  424 ผู้ชม |   424 โหลด 
ชื่อเอกสารดาวน์โหลด ขนาด โหลด ไฟล์
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (8  2563 || อ่าน : 104 ) 0 Bytes 104
 เอกสารรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (27  2563 || อ่าน : 703 ) 766.73 KBs 703
 คู่มือครู ว่าด้วยการพรรณนางาน (4  2563 || อ่าน : 397 ) 355.7 KBs 397
 สารสนเทศโรงเรียน ปี 2561 (17  2562 || อ่าน : 425 ) 330.68 KBs 425
 ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (17  2562 || อ่าน : 445 ) 1.29 MBs 445
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (2  2562 || อ่าน : 530 ) 743 KBs 530
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (24  2562 || อ่าน : 550 ) 715.5 KBs 550
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (24  2562 || อ่าน : 570 ) 645 KBs 570
 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (24  2562 || อ่าน : 563 ) 186.59 KBs 563
 จำนวนนักเรียน (24  2562 || อ่าน : 580 ) 56.5 KBs 580


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่