ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕'๖๓
 
/datas/ckfinder/file/ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการมอบตัว 2563 โรงเรีย(1).pdf


เอกสารงบหน้าค่าใช้จ่าย   http://www.kanchana.ac.th/index.php

  โพสต์ : 26  2563 เวลา 09:18:24

 


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่