งบหน้าค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  งบหน้าค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

งบหน้าค่าใช้จ่าย  ระดับชั้น ม.1 >> /datas/ckfinder/file/งบหน้าภาค2 2563 ม_1.pdf

งบหน้าค่าใช้จ่าย  ระดับชั้น ม.2 >> /datas/ckfinder/file/งบหน้าภาค2 2563 ม_2.pdf

งบหน้าค่าใช้จ่าย  ระดับชั้น ม.3 >> /datas/ckfinder/file/งบหน้าภาค2 2563 ม_3.pdf

งบหน้าค่าใช้จ่าย  ระดับชั้น ม.4 >> /datas/ckfinder/file/งบหน้าภาค2 2563 ม_4.pdf

งบหน้าค่าใช้จ่าย  ระดับชั้น ม.5 >> /datas/ckfinder/file/งบหน้าภาค2 2563 ม_5.pdf

งบหน้าค่าใช้จ่าย  ระดับชั้น ม.6 >> /datas/ckfinder/file/งบหน้าภาค2 2563 ม_6.pdf

  โพสต์ : 21  2563 เวลา 15:43:00

 


บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่