เกี่ยวกับเรา- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรา

 

เพิ่มข้อมูล เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยลัย กาฬสินธุ์
99 หมู่ 16 ตำบลคุ้มเก่า
อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์
46160
โทรศัพท์ 043859127
โทรสาร  043859428


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่