แผนที่โรงเรียน- ข้อมูลทั่วไปแผนที่โรงเรียน

 

แผนที่โรงเรียน
 
https://www.google.co.th/maps/@16.6997614,104.0910152,575a,35y,9.1h,37.79t/data=!3m1!1e3?hl=th
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สำกัดสังนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 16 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160

E-mail : kanchana_kalasin@hotmail.co.th phone : 043-859127

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.kanchana.ac.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่