ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: บุคลากร

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ดร.ทวีภรณ์ วรชิน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 คู่มือครู ว่าด้วยการพรรณนางาน (4 ม.ค. 2563 || อ่าน : 18 ) 355.7 KBs 18
 สารสนเทศโรงเรียน ปี 2561 (17 ธ.ค. 2562 || อ่าน : 21 ) 330.68 KBs 21
 ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (17 ธ.ค. 2562 || อ่าน : 42 ) 1.29 MBs 42
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (2 ต.ค. 2562 || อ่าน : 106 ) 743 KBs 106
 จำนวนนักเรียน (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 270 ) 56.5 KBs 270
 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 290 ) 186.59 KBs 290
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 266 ) 715.5 KBs 266
 ผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (24 ก.ค. 2562 || อ่าน : 292 ) 645 KBs 292
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561  (9 มิ.ย. 2562 || อ่าน : 273 ) 38.47 KBs 273
 ผลการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561  (9 มิ.ย. 2562 || อ่าน : 279 ) 100.35 KBs 279
 ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (9 มิ.ย. 2562 || อ่าน : 599 ) 10.29 MBs 599
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ Gifted ปี 2562 (13 มี.ค. 2562 || อ่าน : 574 ) 920.95 KBs 574
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนปกติ ปี 2562 (13 มี.ค. 2562 || อ่าน : 509 ) 1.34 MBs 509
 งบหน้าค่าใช้จ่ายห้องเรียนดนตรี ปี 2562 (13 มี.ค. 2562 || อ่าน : 490 ) 1.79 MBs 490
 งบหน้าค่าใช้จ่าย ปี 2562 (13 มี.ค. 2562 || อ่าน : 432 ) 468.24 KBs 432
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (13 มี.ค. 2562 || อ่าน : 420 ) 2.19 MBs 420